Nasza POsłanka przeciwko nam?

Będąc oburzony ostatnimi postępowaniami naszego Rządu postanowiłem skorzystać z prawa jakie mi **jeszcze przysługuje**, prawa do swobody wypowiedzi oraz wolności słowa.

Jako mieszkaniec Zawiercia, w dalszej części opiszę również moje spostrzeżenia na temat Anny Nemś, znanej i cenionej w naszym mieście Pani Poseł na Sejm.

Czytaj całość “Nasza POsłanka przeciwko nam?” »